Get Adobe Flash player

Zbiory Biblioteczne

Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim liczy ponad 48.000 woluminów oraz 57 jedn. inwentarzowych zbiorów specjalnych. Biblioteka pozyskuje książki poprzez zakupy ze środków budżetowych, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz darowizn.

Oferujemy:

  • literaturę piękną

  • literaturę popularnonaukową

  • literaturę dla dzieci i młodzieży

  • literaturę regionalną

  • prasę ogólnopolską, regionalną i lokalną

  • zbiory specjalne

  • audiobooki

 Zgromadzony księgozbiór ma charakter uniwersalny i obejmuje literaturę piękną oraz popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy.

Biblioteka gromadzi również zbiory regionalne: książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego tematycznie związane z regionem kujawsko-pomorskim oraz miastem i powiatem aleksandrowskim.

Biblioteka oferuje również czasopisma , z których można korzystać na miejscu lub starsze numery wypożyczyć do domu.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej dostępne są zbiory specjalne, w tym audiobooki – książki zapisane w formacie MP 3 na płytach CD czytane przez znanych aktorów.

W ramach projektu „Klub Żywej Książki” realizowanego w 2011 r. przez Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Aleksandrowie Kujawskim we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną zakupiono audiobooki, które są udostępniane w bibliotece. Projekt został dofinansowany przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski.

Osoby niewidome i niedowidzące mogą skorzystać w dostępnego w bibliotece czytaka oraz wypożyczyć pliki książkowe do odtworzenia w czytaku.

Zbiory biblioteczne udostępniane są Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni oraz Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udostępniania zasobów biblioteki zawarte są w regulaminie korzystania z biblioteki.